Sledovanie cieľov a úloh :

Program je webová aplikácia uložená na cloude. Program ponúka výber jazykov Slovensky, Anglicky, v prípade požiadavky je možnosť pridania iných jazykov. Program ponúka pridania odkazu ku každému súboru, pod súboru aj úlohe pre vaše podklady. V prípade, že máte databázu zamestnancov, zabezpečíme aktualizáciu údajov podľa nej, v opačnom prípade takúto databázu vytvoríme a zabezpečíme pravidelnú aktualizáciu. Taktiež vieme zabezpečiť aj zaškolenie a návod pre použitie. Na vývoji sa podieľa tím programátorov, tým vieme zabezpečiť dlhodobú podporu a rozvoj ďalších modulov software. Bližšie informácie v prezentácii:


Info o programe - Sledovanie cieľov a úloh

SMsklad :

SMsklad je náš software vyvinutý pre použitie v predajniach s rôznym sortimentom alebo rôznych typov jedální a reštaurácií. Pri spojení s fiškálnou tlačiarňou slúžia ako komplexný systém s elektronickou registračnou pokladnicou. Medzi jeho výhody patrí:

  • Jednoduché aj dotykové ovládanie cez internetový prehliadač
  • Počet pokladníc v sieťovej verzii nie je obmedzený
  • Obsahuje skladový systém s kusovníkmi
  • Platformovo nezávislé riešenie, funguje na Windows, Linux...
  • Tržby na zákazníka, fakturácia, dodacie listy, zľavy, vernostné karty
  • Možno použiť čítačky EAN kódov


Dokumenty na stiahnutie
Inštalácia Windows Inštalácia Linux Návod na používanie
Súbory na stiahnutie
verzia 32 bit 64 bit

Inštalácia Visual C++ Redistributable Packages

Windows 7 a vyšší: vcredist_x86 vcredist_x64

Inštalácia WAMP

Windows XP : wamp5_1.7.4
Windows 7 a vyšší: wampserver2.5_32b wampserver2.5_64b

Inštalácia PHP dio

Windows 7 a vyšší: php_dio-0.0.7-5.5-ts-vc11-x86 php_dio-0.0.7-5.5-ts-vc11-x64
Copyright © SMsoft s.r.o. 2015