SMsoft s.r.o.
Štefánikova 709/65
905 01 Senica

Predajňa:
Hurbanova 2564/14A
905 01 Senica

email:smsoft@smsoft.sk
web: www.smsoft.sk

tel.: +421949219794 Zdenko Mikušovič

tel.: +421904251130 Katarína Lopatková

tel.: +421908728363 Peter Škoda

IČO : 46516808
DIČ : 2023400830
IČ DPH : SK2023400830
IBAN : SK7611000000002921870384
Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 28812/T
Navštívte nás na sociálnej sieti www.facebook.com/smsoft
Copyright © SMsoft s.r.o. 2015